Technology/Application Building (Xây dựng sản phẩm, ứng dụng CNTT)

 • Điều kiện: tốt nghiệp Đại học, trải nghiệm thực tế xây dựng các sản phẩm công nghệ, các ứng dụng công nghệ số
 • Con đường phát triển: Giám đốc Công nghệ, Giám đốc Phát triển sản phẩm
 • Một số công việc chuyên môn: thiết kế đồ họa, thiết kế trò chơi, lập trình viên, chuyên viên kiểm thử sản phẩm

Technology Services (Dịch vụ Công nghệ)

 • Điều kiện: tốt nghiệp Đại học, trải nghiệm thực tế
 • Con đường phát triển: Giám đốc Công nghệ, Quản lý Quy trình
 • Một số công việc chuyên môn: Quản trị dịch vụ chăm sóc khách hàng, phân tích mạng lưới, chuyên gia an ninh, chuyên viên kinh doanh, hỗ trợ quan hệ khách hàng 

Enterprise Implementation (Ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp)

 • Điều kiện: tốt nghiệp Đại học, trải nghiệm thực tế
 • Con đường phát triển: Giám đốc Công nghệ của tổ chức, tập đoàn, công ty lớn
 • Một số công việc chuyên môn: chuyên viên phân tích kinh doanh, quản trị chất lượng, quản trị quan hệ nhà cung cấp,...

Enterprise Governance (Ứng dụng công nghệ trong điều hành tổ chức)

 • Điều kiện: tốt nghiệp Đại học và sau Đại học, trải nghiệm thực tế
 • Con đường phát triển: Kiến trúc hệ thống lớn, Quản lý và phát triển chiến lược các dự án Công nghệ
 • Một số công việc chuyên môn: chuyên gia CNTT, kiến trúc sư An toàn thông tin, Kiến trúc sư sản phẩm,...

Chi tiết về con đường phát triển sự nghiệp ngành CNTT xem dưới đây (nguồn: Queensland Government, Úc)

ICT Career path