CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

Markus Marketing School tự hào là tổ chức tiên phong trong việc giảng dạy Tư duy Marketing tại Hà Nội. Với quan điểm “Tư duy quyết định trình độ Marketer”, Markus tập trung xây dựng và củng cố tư duy Marketing mới cho học viên trước khi đi vào từng nghiệp vụ Marketing cụ thể.

MARKETING THINKING

Khóa học đào tạo phương pháp tư duy chuẩn giúp giải quyết mọi bài toán Marketing trong nhiều ngành hàng, quy mô công ty khác nhau với hơn 100 câu hỏi tư duy, 50 case-study, hệ thống 12 nghiệp vụ Marketing chuyên nghiệp áp dụng tại các công ty FMCG

Xem chi tiết
CONTENT MARKETING

Khóa học chiến lược và quản trị nội dung trong marketing

DIGITAL MARKETING

Khóa học xây dựng kế hoạch và triển khai digital marketing

CREATIVE MARKETING

Khóa đào tạo xây dựng ý tưởng, truyền thông sáng tạo

MARCOM

Khóa học lập kế hoạch truyền thông áp dụng nhiều lĩnh vực

Cùng 1800 chiến binh chắc gốc tư duy
vươn xa sự nghiệp ngay hôm nay

ĐĂNG KÝ ĐỂ TƯ VẤN MIỄN PHÍ