Hướng nghiệp

Lộ trình nghề nghiệp theo từng ngành học, nhu cầu nhân lực, xu hướng phát triển ngành trên thế giới và tại Việt Nam

Tiềm năng ngành Truyền thông đang phát triển trên thế giới như thế nào?

Sự thay đổi nhanh chóng trong sự lên ngôi của kỷ nguyên Internet, khiến cho sợi dây liên kết đến các đối tượng khách hàng cũng thay đổi – đây là một trong những nhân tố quan trọng sẽ quyết định sự sống còn của công ty. Do vậy việc xây dựng sợi dây kết nối khách hàng trung thành và lâu dài là một sứ mệnh những người làm công việc truyền thông

Tổng quan về ngành Quản trị chuỗi giá trị cung ứng

SCM là chuỗi các quy trình nhằm cải thiện cách thức các công ty tìm kiếm những nguồn nguyên liệu thô cấu thành sản phẩm/ dịch vụ, sau đó sản xuất ra sản phẩm/dịch vụ và phân phối tới các khách hàng. Điều quan trọng đối với bất kỳ giải pháp SCM nào, dù sản xuất hàng hóa hay dịch vụ là việc làm thế nào để hiểu được sức mạnh của các nguồn tài nguyên và mối tương quan giữa chúng trong toàn bộ dây chuyền cung ứng sản xuất.

Thực trạng tại Việt Nam và các ngành công nghiệp đang khát nhân lực Quản trị chuỗi giá trị cung ứng

Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển, trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa theo hướng thị trường mở, bên cạnh đó cùng với cuộc cách mạng 4.0 thì việc quản lý chuỗi cung ứng là giải pháp thiết yếu để tăng tính cạnh tranh của năng lực hàng hóa Việt Nam bên cạnh việc nâng cao chất lượng, dịch vụ của sản phẩm