Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum) đã công bố kết quả báo cáo về 10 quốc gia xếp thứ hạng hàng đầu trong ứng dụng CNTT, cầu nối thiết bị số và tận dụng giá trị từ khai thác dữ liệu lớn. Đây là kết quả đánh giá theo chỉ số TNRI (The Networked Readiness Index), so sánh các chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong việc nâng cap mức độ cạnh tranh và cuộc sống, xã hội tại 148 nền kinh tế trên toàn cầu

Danh sách bao gồm:

  1. Phần Lan: ưu thế vượt trội về hạ tầng kỹ thuật số, xã hội ứng dụng CNTT
  2. Singapore: Tầm nhìn quốc gia mạnh mẽ, điều kiện kinh doanh tuyệt vời
  3. Thụy ĐIển: hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tích hợp CNTT
  4. Hà Lan: tích hợp kỹ thuật số trong tất cả các hoạt động xã hội
  5. Na Uy: tiềm năng tạo hiệu ứng xã hội lớn
  6. Thụy Sỹ: điều kiện công nghệ cao, phát triển bền vững
  7. Hoa Kỳ: ngôi nhà đổi mới sáng tạo của thế giới
  8. Hongkong: nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ
  9. Anh: Công nghệ ứng dụng sâu sắc trong nền kinh tế dịch vụ
  10. Hàn Quốc: ngôi nhà đổi mới sáng tạo, điều kiện hỗ trợ tích cực từ Chính phủ 

Khi chọn lựa quốc gia học ngành CNTT, bạn nhớ lưu ý kỹ về điều kiện ứng dụng tại đó để có những lợi thế vượt trội về trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu chuyên sâu, thực tập hoặc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp nhé