Học bổng bậc Tiến sĩ tại trường đại học Queen Mary, Vương quốc Anh

Đại học Queen Mary, trực thuộc Đại học Luân Đôn, dành các suất học bổng cho học viên Anh quốc và các nước ngoài EU trong năm học 2017 – 2018. Học bổng này phù hợp với những học viên bậc học Tiến sĩ đang bắt đầu nghiên cứu trong lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ (IP).
  Đại học tạo điều kiện cho những nghiên cứu hàng đầu thế giới trên tất cả các trường và các khoa trực thuộc, với một bảng thành tích ấn tượng về những dự án hợp tác học thuật sáng tạo và đầy thú vị. Các ứng viên từ các đất nước khác cần thành thạo tiếng Anh hoặc ngôn ngữ được yêu cầu để có thể theo học tại đây.
Cấp bậc học bổng:
Học bổng được trao cho chương trình học Tiến sĩ tại Đại học Queen Mary, Luân Đôn.
Chuyên ngành học:
Học bổng phù hợp với những ứng viên muốn nghiên cứu trong lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ (IP). Chủ đề nghiên cứu cần tập trung vào một trong những đề tài sau: Sở hữu trí tuệ và pháp luật / tư pháp quốc tế; Sở hữu trí tuệ và di sản văn hóa / khoa học phi vật thể; Sở hữu trí tuệ và quyền con người; Doctrine of functionality; Vai trò của luật sở hữu trí tuệ trong việc thúc đẩy và điều tiết nghệ thuật; Sự giao thoa giữa thương mại quốc tế và luật sở hữu trí tuệ (ví dụ: Bằng sáng chế và Thương mại trong tế bào gốc; Nhãn hiệu và bao bì thuốc lá đơn giản); các giao dịch tài sản trí tuệ (ví dụ: Quyền phát sóng giải Premier League); mối tương quan của Hiệp định TRIPS với Luật khu vực và quốc gia (ví dụ: Hiệp định TRIPS và Hiệp ước Sáng chế châu Âu); triết lý của sở hữu trí tuệ; thị trường sơ cấp và thứ cấp trong Sở hữu trí tuệ; Hạng mục 102 TFEU áp dụng cho "bản sắc đôi" trường hợp TM; quyền sở hữu trong con người; thực thi của IP.
Giá trị học bổng
Học bổng bao gồm tất cả các khoản học phí. Bên cạnh đó, học viên còn nhận được khoảng 16,000 Bảng Anh mỗi năm, và sẽ được trao cho học viên hàng tháng, bắt đầu từ Tháng 9/2017. Học bổng có giá trị thực hiện tại Vương quốc Anh.  
Yêu cầu:
Các ứng viên cần đáp ứng được các điều kiện sau để được xét nhận học bổng: Chương trình học bổng Tiến sĩ Herschel Smith công nhận và hỗ trợ đặc biệt cho các sinh viên toàn thời gian có khả năng cống hiến cho lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Chương trình này dành cho những sinh viên bậc học Tiến sĩ nghiên cứu về luật Sở hữu trí tuệ và những lĩnh vực khác về khoa học và nhân văn. Học bổng dành cho những ứng viên mới, những người sẽ ghi danh vào đầu năm học tới, Tháng 9 năm 2017. Vì thế, những sinh viên Tiến sĩ đã ghi danh trước Tháng 9/2017 sẽ không được xét duyệt trao học bổng này. Ứng viên cần đáp ứng đầy đủ những yêu cầu học tập cần thiết để có thể có đủ khả năng tham gia vào chương trình học (Bao gồm việc hoàn thành khóa học Thạc sĩ Luật với điểm số đạt yêu cầu hoặc cao hơn). Những sinh viên sẽ tốt nghiệp vào Tháng 11 năm 2017 chỉ có thể bắt đầu khóa học vào Tháng 9/2018 và không được xét duyệt học bổng này (trừ trường hợp đã tốt nghiệp từ một khóa học Thạc sĩ trước đó).
Quốc tịch:
Học bổng dành cho cả ứng viên mang quốc tịch Anh hoặc ngoài châu Âu.
Thủ tục đăng ký:
Ứng viên cần hoàn thành quy trình đăng ký trực tuyến trước thời hạn quy định. Để đăng ký trực tuyến, ứng viên truy cập vào website http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/courses/law/139691.html và lựa chọn chương trình học mong muốn (toàn thời gian hoặc bán thời gian).
Thời hạn đăng ký:
Thứ Năm, Ngày 1 Tháng 6 Năm 2017.
Thông báo kết quả:
Tháng 7/2017