- Quản trị kinh doanh”, “Kinh doanh quốc tế”, “Thương mại quốc tế”, “Kinh tế quốc tế”....Mình bắt đầu tìm hiểu các ngành đào tạo tại Đại học, để định hướng cho bản thân, nhưng mà loạn quá, “kinh doanh”, “kinh tế”, “thương mại” thì khác gì nhau? Hay thôi kệ đi, chọn bừa một thứ?

   - Đừng chọn bừa, nhắm mắt đưa rồi hối hận không kịp.

   SỰ KHÁC NHAU CỦA CÁC NGÀNH KINH DOANH, KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI

   Kinh doanh (Business)

   Kinh doanh là hoạt động của cá nhân hoặc tổ chức nhằm mục đích đạt lợi nhuận thông qua các hoạt động sản xuất, bán hàng, đầu tư,...

   Hoạt động kinh doanh thường thông qua các hình thức thành lập tập đoàn, công ty nhưng cũng có thể chỉ là những hoạt động như là buôn bán cửa hàng nhỏ lẻ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

   • Học Kinh doanh là học gì?

   Học Kinh doanh là học và thực tập các hoạt động trong kinh doanh như xây dựng chiến lược cho công ty, quản lý nhân lực, quản lý sản xuất, thực hiện marketing, bán hàng, thực hiện kế toán - tài chính,...

   • Học Quản trị kinh doanh thì làm gì? Có phải là học làm sếp không?

   Quản trị kinh doanh là các hoạt động Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát trong doanh nghiệp. Học Quản trị kinh doanh là học tư duy và quản lý tất cả các lĩnh vực như sản xuất, nhân lực, tài chính, marketing, bán hàng,...

   Học quản trị kinh doanh chưa chắc đã làm “sếp” nhưng sẽ có tư duy của người quản lý. Trong thực tế công việc, quản lý cũng có quản lý cấp cao, cấp trung và cấp thấp. Tất nhiên, để được nhận công việc quản lý này, bạn cũng cần phải lăn lộn hiểu rõ công việc mình quản lý là gì, thực hành nó ra sao.


   Kinh tế (Economy) - Kinh tế học (Economics)

   Kinh tế không phải là một hoạt động mà nó là tổng hòa các mối quan hệ tương tác với nhau của con người và xã hội, liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực có giới hạn.

   Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu về kinh tế. Nhà kinh tế học sẽ là người nghiên cứu nền kinh tế, xây dựng, phát triển và áp dụng các lí thuyết kinh tế, phân tích và dự đoán về tình hình kinh tế.

   Thương mại (Trade or Commerce)

   Thương mại (Trade) là hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa hai hay nhiều đối tác và có thể nhận được một giá trị nào đó bằng tiền mặt hay hàng hóa, dịch vụ khác. 

   Thương mại (Commerce) là Trade nhưng đi cùng với các hoạt động bảo hiểm, vận chuyển, kho bãi, quảng cáo,..   Mong rằng, các thông tin trên sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn đúng đắn trong việc ra quyết định chọn ngành nghề của mình. 

   Vì lựa chọn ngành nghề là một quyết định quan trọng, xác định công việc gắn bó suốt cuộc đời của mình. Lỡ nhắm mắt đưa chân chọn sai ngành, thì ít nhất, điều này có thể lấy đi niềm hạnh phúc học tập của bạn trong những năm tháng đại học đó.

   Le Thi Kim Trang
   Le Thi Kim Trang
   Cựu du học sinh Ý, học trao đổi tại trường đại học Ca’ Foscari. Chủ nhân học bổng toàn phần Erasmus+