Hành trang

Các bước chuẩn bị trước khi du học và phát triển nghề nghiệp

Tổng quan tác động COVID-19 đến du học châu Âu

Nỗi sợ virus COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới giáo dục đại học. Nếu bạn đang dự định ứng tuyển các chương trình du học năm nay, bạn sẽ cần theo sát chính sách của các quốc gia. Dưới đây là một số tác động chúng ta đã nhìn thấy hoặc sẽ nhìn thấy trong những tuần và tháng tiếp theo