Khóa học

Tổng hợp thông tin trường, khóa học theo ngành

LỰA CHỌN KINH DOANH, KINH TẾ HAY THƯƠNG MẠI?

"Quản trị kinh doanh”, “Kinh doanh quốc tế”, “Thương mại quốc tế”, “Kinh tế quốc tế”....Mình bắt đầu tìm hiểu các ngành đào tạo tại Đại học, để định hướng cho bản thân, nhưng mà loạn quá, “kinh doanh”, “kinh tế”, “thương mại” thì khác gì nhau? Hay thôi kệ đi, chọn bừa một thứ?