Data-Driven Decision Making (DDDM) - Quyết định dựa trên số liệu.

Khi kinh doanh phát triển cùng công nghệ thông tin.


Chúng ta thường nghe đài, xem TV, báo chí nói rằng thông tin của chúng ta đã và đang được các gã khủng lồ công nghệ thu thập hàng ngày. Các thông tin đó rất đơn giản, chúng ta cảm tưởng chả mất gì khi bị thu thập cả, ví dụ như thời lượng sử dụng internet của chúng ta là bao nhiêu, địa chỉ sinh sống, loại thiết bị sử dụng,... Họ thu thập các thông tin “vô thưởng vô phạt” đó của chúng ta làm gì nhỉ?

Các thông tin thu thập từ người sử dụng là các dữ liệu thô. Các công ty lớn thu thập, lưa trữ và phân tích, biến các thông tin tưởng như chả liên quan gì thành các dữ liệu có nghĩa, sau đó đưa ra được các quyết định dựa trên dữ liệu đó. Đưa ra quyết định dựa trên số liệu là Data-driven Decision Making. 

Trước kia, khi công nghệ thông tin chưa phát triển hoặc hiện nay, với các công ty không có nguồn lực công nghệ mạnh, việc đưa ra quyết định thường dựa vào cảm tính của nhà lãnh đạo hoặc sự quan sát, thu thập thông tin “chọn lọc” bằng khảo sát.  Hiện nay, DDDM đã trở thành một phần quan trọng cơ bản trong một số ngành như Kinh doanh, Y dược, Giao thông vận tải, Xây lắp thiết bị,...

Ý tưởng của việc ra quyết định dựa trên dữ liệu là các quyết định nên được ngoại suy từ các bộ dữ liệu chính cho thấy hiệu quả dự kiến ​​của chúng và cách chúng có thể giải quyết. Các doanh nghiệp thường sử dụng một loạt các công cụ doanh nghiệp để có được dữ liệu này và trình bày nó theo cách sao lưu các quyết định. Điều này trái ngược hoàn toàn với cách mà việc ra quyết định đã được thực hiện trong suốt lịch sử của doanh nghiệp thương mại, nơi mà trước khi có sự hiện diện của các công nghệ phức tạp mới, các cá nhân thường đưa ra quyết định trên cơ sở quan sát hoặc phỏng đoán được thông báo.

Ngày nay, nếu người ta muốn biết một sản phẩm nhất định có thể hoạt động như thế nào trên thị trường, khách hàng có thể nghĩ gì về khẩu hiệu hoặc nơi triển khai các nguồn lực kinh doanh, phần mềm hỗ trợ quyết định có thể giúp ích. Điều đó đã dẫn đến một nhu cầu lớn hơn nhiều đối với các giải pháp ra quyết định dựa trên dữ liệu. Tham khảo từ: Techopia.com