Muốn du học Nhật, bạn chắc chắn phải biết EJU

Để xét tuyển lưu học sinh tự túc vào các trường đại học của Nhật Bản, kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) là một phần việc vô cùng quan trọng. Kỳ thi do Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) chịu trách nhiệm. Điều thuận tiện là bạn không cần phải đến Nhật dự thi mà có thể đăng kí thi tại tại 17 thành phố tại 14 nước, khu vực trên thế giới.