LÊN KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA BẠN

Tại các trường đại học ở Thụy Điển, sinh viên thường chỉ học một hoặc hai khóa học mỗi lần, tiếp theo là một kỳ thi cho mỗi khóa học (được lên kế hoạch liên tục), thay vì học nhiều môn khác nhau đồng thời với kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ cho mỗi khóa học vào cuối của học kỳ (lập kế hoạch song song).

Thời hạn và mức độ của các chương trình và các khóa học được thể hiện thông qua hệ thống tín chỉ được sử dụng. Một học kỳ (20 tuần) của các nghiên cứu toàn thời gian tương ứng với 30 tín chỉ hoặc 30 ECTS / khoảng 15 tín chỉ học kỳ. Các khóa học và mô-đun riêng lẻ thường là 7,5 tín chỉ và thường kéo dài trong 5 tuần. Các nghiên cứu toàn thời gian đòi hỏi 40 giờ học (bao gồm cả giờ học và các nghiên cứu riêng) mỗi tuần.

Một khóa học toàn thể học kỳ bao gồm một học kỳ (20 tuần) của các nghiên cứu toàn thời gian, được chia thành nhiều mô-đun. Nếu bạn chọn một khóa học toàn thời gian, bạn phải tuân theo khóa học và các phân hệ chính xác như được liệt kê trong phác thảo của khóa học. Không thể kết hợp các môđun riêng lẻ từ các khóa học hoặc chương trình khác nhau.


HỌC TIẾNG THỤY ĐIỂN
Hệ thống giáo dục Thụy Điển
Đại học Linnaeus là một trong khoảng 40 trường đại học và cao đẳng đại học ở Thụy Điển. Ở cấp quốc gia, Cơ quan Giáo dục Đại học Thụy Điển chịu trách nhiệm về giáo dục đại học và nghiên cứu. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem www.uk-ambetet.se.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHÓA HỌC
Tại hầu hết các trường đại học ở Thụy Điển, sinh viên có thể lựa chọn giữa áp dụng cho các chương trình học, 30 tín chỉ học kỳ toàn phần hoặc để làm một ứng dụng kết hợp cho một số môn học đơn lẻ.
Xin lưu ý rằng để có giấy phép cư trú, tất cả sinh viên quốc tế từ bên ngoài EU / EEA hoặc Thụy Sỹ đều phải là sinh viên học toàn thời (ít nhất 30 tín chỉ mỗi học kỳ) trong thời gian lưu trú tại Đại học Linnaeus.

HỆ THỐNG TÍN CHỈ
1,5 tín chỉ đại diện cho một tuần hoàn thành các nghiên cứu toàn thời gian. Họ ít nhiều bằng 1,5 tín chỉ ECTS và khoảng 0,75 tín chỉ học kỳ của Hoa Kỳ. 60 tín chỉ đại diện cho khối lượng công việc của một năm học toàn thời gian. Thời hạn và mức độ của các chương trình và khóa học được thể hiện qua hệ thống tín chỉ. Một học kỳ của nghiên cứu toàn thời gian tương ứng với 30 tín chỉ hoặc 30 ECTS / khoảng 15 tín chỉ học kỳ của Hoa Kỳ. Các khóa học riêng lẻ nói chung là 7.5 tín chỉ (các khóa học 5 tuần trong một môn học) và chạy liên tục, không đồng thời. Các nghiên cứu toàn thời gian đòi hỏi 40 giờ học (bao gồm cả giờ học và các nghiên cứu riêng) mỗi tuần.

KIỂM TRA
Tất cả các khóa học bao gồm thi viết và / hoặc miệng. Theo nguyên tắc, không có kỳ thi cuối cùng bao gồm toàn bộ quá trình học của học kỳ (tức là nhóm các mô-đun lại với nhau khi đăng ký khóa học 30 tín dụng) hoặc bao gồm toàn bộ chương trình học tập. Bốn thang phân loại khác nhau được sử dụng tại Đại học Linnaeus. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các thang điểm này trong tiêu đề "Các thang điểm" dưới đây. Nếu bạn không thi, bạn có thể kiểm tra lại vào cuối học kỳ. Giáo viên sẽ thông báo cho bạn về ngày thi lại. Các dự án độc lập và các bài báo ngắn là những hình thức thi khác được yêu cầu trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Công việc bạn thực hiện được trình bày trong một buổi hội thảo nơi các sinh viên khác và giáo viên đánh giá rất kỹ công việc của bạn. Hệ thống chấm điểm cũng giống như hệ thống kiểm tra.
Xin lưu ý rằng nếu bạn muốn được phân loại theo hệ thống chấm điểm của ECTS, bạn cần trao đổi với người chịu trách nhiệm về khóa học trước khi khóa học bắt đầu.

QUY ĐỊNH HỌC TẬP
Nghiêm cấm hành vi sai trái về học tập (nghĩa là sử dụng các công cụ trái phép trong các kỳ thi, sử dụng "tấm nôi" hoặc đạo văn). Nếu một sinh viên, dù là người Thụy Điển hoặc quốc tế, bị nghi ngờ là có hành vi sai trái về học vấn, thì sẽ tiến hành một cuộc điều tra. Phó chancellor quyết định, sau khi hỏi học sinh, cho dù trường hợp là:
1. được miễn nhiệm mà không có biện pháp tiếp theo,
2. kết quả trong một cảnh báo
3. được chuyển đến hội đồng kỷ luật để xem xét kỹ lưỡng.
Hành vi sai trái của học vấn có thể dẫn đến việc bạn bị cảnh báo hoặc trong trường hợp bạn bị tạm đuổi khỏi trường. Xin lưu ý: hành vi sai trái trong học tập không được chấp nhận về mặt xã hội giữa các sinh viên!

BẰNG CẤP
Làm thế nào để có được bằng cấp từ Đại học Linnaeus
Là một sinh viên quốc tế, bạn có thể có được bằng cấp của Đại học Linnaeus bằng cách thực hiện theo giáo trình cần thiết cho một mức độ cụ thể. Bạn cũng có thể kết hợp tín chỉ từ trường đại học tại nhà với tín chỉ từ Đại học Linnaeus để đáp ứng các yêu cầu về trình độ. Sinh viên quốc tế có thể nhận được bằng cấp trong các lĩnh vực khác nhau và trong cả hai đầu tiên (đại học), thứ hai (sau đại học) và thứ ba (tiến sĩ) chu kỳ.