GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC LINNAEUSĐại học Linnaeus nằm ở thành phố Växjö và Kalmar, được thành lập năm 2010 thông qua việc sáp nhập Đại học Växjö và Đại học Kalmar, cung cấp 150 chương trình học cấp bằng và 2.000 khóa học các môn. Sinh viên có nhiều lựa chọn ngành khác nhau bao gồm nghệ thuật, nhân văn, y tế, khoa học đời sống, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, công nghệ, kinh doanh và kinh tế. Ngoài ra còn có một số chương trình đào tạo khác như đào tạo hiệu trưởng và đào tạo cảnh sát.


Các nghiên cứu tại Đại học Linnaeus có chất lượng cao, trên cả phạm vi quốc gia và quốc tế, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Điểm nổi bật là các công trình nghiên cứu được thực hiện trong môi trường tiên tiến của các Trung tâm Đại học Linnaeus, nơi đang tiến hành nhiều nghiên cứu thuộc rất nhiều lĩnh vực từ sinh thái, tiến hóa đến phân biệt đối xử và hội nhập, chủ nghĩa hậu hiện đại, trung gian, khoa học sinh học và dữ liệu lớn.


Với 2.100 nhân viên và hơn 34.000 sinh viên, LNU nỗ lực trở thành một trường đại học hiện đại, với trụ sợ tại Småland và mong muốn vươn rộng ra thế giới. Nghiên cứu và làm việc tại Đại học Linnaeus đồng nghĩa với việc trở thành một phần của một môi trường,nơi đặc biệt chú trọng tri ​​thức và sự phát triển. LNU không những là nơi mà sinh viên sẽ tiếp xúc với những kiến ​​thức mới và những góc tiếp cận vấn đề đa chiều mà còn là nơi các nhà nghiên cứu đưa ra những khám phá có thể thay đổi xã hội của chúng ta, và các nhân viên có thể tự hào về một nơi làm việc với nhiều thách thức và cơ hội.


TẦM NHÌN VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN:

Tầm nhìn và chiến lược 2015-2020: Một môi trường của tri ​​thức sáng tạo theo tinh thần của Linnaeus.


Đại học Linnaeus là một trường đại học quốc tế hiện đại, nơi chúng tôi được lấy cảm hứng từ Carl Linnaeus, có nguồn gốc từ Småland và thế giới như sân khấu của chúng tôi. Đó là tinh thần của nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và giáo sư Linnaeus làm nền móng cho Đại học Linnaeus.


Qua sự tò mò và sáng tạo, Linnaeus đã mở đường cho mô hình khoa học mới. Đại học Linnaeus muốn được nhớ đến bởi sự táo bạo và cam kết với những ý tưởng khoa học mới. Linnaeus cũng đóng vai trò như một doanh nhân theo nghĩa hiện đại, có khả năng tạo dựng và điều hành dự án với các đối tượng khác nhau trong xã hội. Thách thức giáo dục và nghiên cứu nổi bật kết hợp với động lực xã hội và các giá trị toàn cầu là những nền móng tạo nên môi trường sáng tạo theo tinh thần của Linnaeus.


TẦM NHÌN:

Đại học Linnaeus - kiến ​​thức sáng tạo và quốc tế môi trường thúc đẩy sự tò mò, sáng tạo, tình hữu nghị và sự tiến bộ.


MỤC TIÊU CHUNG:

Đại học Linnaeus nổi bật với: 

  • Sinh viên ham học hỏi, sáng tạo và giàu kĩ năng
  • Giáo dục có tính thử thách liên hệ thực tế với xã hội
  • Các nghiên cứu khoa học và nghiên cứu nghệ thuật nổi bật góp phần vào sự phát triển xã hội
  • Cam kết với những thách thức xã hội, đổi mới và phát triển bền vững
  • Sự hợp tác hữu nghị
  • Môi trường kiến ​​thức đa văn hóa quốc tế

Môi trường tri thức sáng tạo theo tinh thần của Linnaeus:

  • Giáo dục có tính thử thách
  • Nghiên cứu khoa học có tính nội trội
  • Động lực xã hội
  • Giá trị toàn cầu


Xem thêm chi tiết tại website chính thức của LNU.