...
Phan Thanh Bình

Co-Founder & CGO Ozi Digital. 7 năm kinh nghiệm Digital Marketing. Nguyên GĐ Bộ phận Kỹ thuật số Zinnia Corp (sở hữu chuỗi Thu Cúc Clinics, Bệnh viện Thu Cúc)

Giới thiệu
Kinh nghiệm tư vấn chiến lược và trực tiếp triển khai chiến dịch về Marketing, Business cho doanh nghiệp SME nhiều mảng: Retail, Ecommerce, Education,... Former Head Of Digital Zinnia Corp: Tập đoàn Zinnia bao gồm chuỗi Thu Cúc Clinics, Bệnh viện Thu Cúc, Mỹ phẩm Bioline,... 7 Năm kinh nghiệm trong ngành Marketing, đặc biệt chuyên sâu về Digital.
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc