...
Phạm Sơn Tùng

Former Assistant Brand Manager - Heineken. 7 năm kinh nghiệm về Brand & Marketing. Campaign Lead các chiến dịch Marketing 360 độ Heineken như Count Down 2016-18

Giới thiệu
7 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing, chủ yếu tại các tập đoàn FMCG Đa quốc gia, ngành Snack, Beer. Từng đảm nhiệm vị trí Campaign Lead, lên kế hoạch và triển khai thực thi cho các chiến dịch Marketing 360 độ của nhãn hàng Heineken như Heineken Count Down 2016, 2017, 2018.
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc