...
Than Hong Diep

Cựu du học sinh Úc (chuyên ngành truyền thông và marketing). Đang sinh sống và làm việc tại Melbourne, Úc

Giới thiệu
Diệp tốt nghiệp ĐH RMIT (Úc) chuyên ngành truyền thông và Marketing. Sau khi tốt nghiệp, Diệp vẫn tiếp tục ở lại Melbourne để làm việc. Công việc chính của Diệp hiện tại là hỗ trợ các học viên Việt Nam chọn định hướng ngành nghề, sang Úc học tập, làm việc để phát triển sau này.
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc